WB 626

En vattenskoterbåt med goda utrymme och möjlighet att ha många passagerare.